Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Leegstaande bedrijfsruimten

Leegstaande bedrijfsruimten worden opgenomen in een Vlaamse inventaris van het departement Omgeving. Een bedrijfsruimte is een verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, is als één geheel te beschouwen en is toebehoren aan dezelfde eigenaar. Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 are.

Uitgesloten is het perceel waarop zich een bedrijfsgebouw bevindt waarin de woning van de eigenaar een niet-afsplitsbaar onderdeel uitmaakt en dat nog effectief benut wordt als verblijfplaats.

Voor meer info over de opname, beroepsmogelijkheden, schrapping en heffing kan je onderstaande link raadplegen:
Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Een overzicht van de regelgeving.

Naar top