Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Wat is het Huurderssyndicaat?

Heb je als huurder een vraag of een probleem waar je geen raad mee weet? Het Huurderssyndicaat informeert je graag verder! Het Huurderssyndicaat is een ledenorganisatie die je, als huurder, kan bijstaan met:

  • informatieverstrekking & juridisch advies
  • individueel advies - hulp bij opmaak brieven - contact met diensten - info omtrent procedures ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring - info omtrent procedure voor vredegerecht
  • belangenbehartiging op de private en sociale huurmarkt

Huurdersyndicaat heeft een zitdag in het stadshuis van Beringen op: 

  • Maandag van 14 u – 19 u
  • Donderdag van 9u – 12 u

Enkel na afspraak via mail of telefoon!

Neem zeker je huurovereenkomst en eventuele andere belangrijke stukken mee naar je afspraak zoals briefwisselingen, kostenafrekening, ... 

Contact

Huurderssydicaat

Naar top