Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Mag de eigenaar mijn huurprijs herzien?

De huurprijs ligt in principe vast voor de hele duur van de huurovereenkomst (afgezien van de indexatie). Partijen mogen onder bepaalde voorwaarden wel de huurprijs verhogen of verlagen. Een herziening kan ofwel op vastgelegde tijdstippen, ofwel op elk moment wegens de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Indien je als huurder niet akkoord gaat, kan je je richten tot het vredegerecht.

Werken om het pand in overeenstemming te brengen met de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen kunnen géén aanleiding geven tot een huurprijsherziening.

In de meeste huurcontracten wordt het principe van indexering van de huurprijzen opgenomen. In dat geval mag de verhuurder jaarlijks de huurprijs aanpassen aan de gestegen levensduurte. Hiervoor wordt gekeken naar het gezondheidsindexcijfer. Via de huurcalculator kan je de indexering van de huurprijs zelf berekenen.

Opgelet: Vanaf oktober 2023 geldt er een correctiefactor voor de indexatie van huurwoningen zonder EPC of met een EPC-label D, E en F. 

Naar top