Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Wat is een huurwaarborg?

Bij het ondertekenen van het huurcontract moet je een bedrag betalen als garantie dat je het contract zal naleven en de woning in goede staat weer zal afleveren op het einde van de huurperiode. Die huurwaarborg beschermt de verhuurder tegen eventuele schade aangericht door de huurder.

Als de huurder zijn verplichtingen bij het einde van de huurovereenkomst is nagekomen, krijgt de huurder de waarborg en de interesten terug of loopt de persoonlijke borgstelling af.

Een huurwaarborg mag nooit cash betaald worden en mag nooit meer dan 3 maanden huur bedragen!

Huurders die moeilijkheden hebben om huurwaarborg te betalen, kunnen terecht bij het Vlaams Woningfonds voor een renteloze huurwaarborglening.

Er zijn verschillende vormen van huurwaarborg, deze mogen nooit gecombineerd worden

Naar top