Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Mag de verhuurder de huurovereenkomst zomaar stopzetten?

Afhankelijk van de huurovereenkomst kan de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig stopzetten. Ga in je huurovereenkomst na of bepaalde opzeggingsmogelijkheden worden beperkt of uitgesloten. Indien er niets is opgenomen in je huurovereenkomst gelden de regels van het Vlaamse Woninghuurdecreet. 

Er kunnen enkel opzeggingsmogelijkheden worden beperkt of uitgesloten! Een uitbreiding hiervan is niet mogelijk! 

De huurovereenkomst kan bijvoorbeeld bepalen dat de verhuurder de huur niet mag opzeggen tijdens de eerste drie jaar van het contract of dat hij niet mag opzeggen voor de bewoning door familieleden.

Voor contracten van beperkte duur (3 jaar of minder) zijn er geen wettelijke opzegmogelijkheden voor de verhuurder!

Voor de andere huurovereenkomsten kan de verhuurder de huurovereenkomst stopzetten voor persoonlijk gebruik, omwille van grondige renovatiewerken of mits het betalen van een schadevergoeding.

Naar top