Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Welke rechten & plichten heb ik als huurder?

Als huurder dien je de woning te bewonen en te gebruiken zoals een voorzichtig en redelijk persoon gedurende de gehele huurovereenkomst. Hieraan zijn dan ook enkele plichten verbonden:

  • het uitvoeren van kleine herstellingen; zoals beschreven in de annex van het Vlaams Woninghuurdecreet;
  • herstellingen uitvoeren die nodig zijn door verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
  • meldingsplicht t.a.v. de verhuurder voor herstellingswerken die ten laste van de verhuurder vallen;
  • als de woning dringende herstellingen nodig heeft die niet kunnen wachten tot na het einde van de huurovereenkomst, moet je deze werken toestaan, ook als ze voor ongemakken zorgen of een deel van de woning onbruikbaar maken;
  • een verzekering voor brand- en waterschade afsluiten;
  • de huurprijs en de kosten betalen op de overeengekomen termijn.

Uiteraard heb je als huurder het recht op een rustig genot van de gehuurde woning.
Dit neemt echter niet weg dat de verhuurder de woning kan betreden op overeengekomen tijdstippen om zijn onderhoudswerken en/of herstellingen uit te voeren en/of zich te verzekeren dat je de woning als een voorzichtig en redelijk persoon gebruikt.

Naar top