Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Leegstand

Woningen die zonder reden leegstaan dragen bij aan de schaarste van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen en drijven huur- en verkoopprijzen op. Daarnaast kan leegstand een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid van de omgeving.

Door leegstand op te sporen, draagt de gemeente bij aan het verminderen van de woonnood en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Daarom worden woningen die langdurig leegstaan in Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Staat een woning langer dan 12 maanden op het leegstandsregister dan krijgt de eigenaar een heffing. Met deze heffing wil de gemeente de eigenaren van leegstaande gebouwen stimuleren om de panden te verhuren of te verkopen.

Bedrijfsruimten vallen niet onder het gemeentelijke leegstandsreglement, maar onder het decreet van 19 april 1995 ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Een bedrijfsruimte is de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, is als één geheel te beschouwen en is toebehoren aan dezelfde eigenaar. Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 are.

Naar top