Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Let op voor CO!

Gepubliceerd op  vrijdag 5 jan 2024 om 13:17 uur
Koolstofmonoxide (CO) is een giftig en dodelijk gas, je ziet het niet, je ruikt het niet en je proeft het niet. CO-vergiftiging is de meest dodelijke vorm van vergiftiging in België. Jaarlijks zijn er in ons land zo’n 800-900 CO-slachtoffers en overlijden er een 20-tal mensen aan.

CO komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas, hout, mazout, kolen en petroleum indien er onvoldoende zuurstof aanwezig is. Er is dan sprake van een onvolledige verbranding. Bij het gebruik van elektrische toestellen kan er geen CO ontstaan omdat in deze toestellen geen gebruik gemaakt wordt van een vlam.

Bij blootstelling aan CO treden er symptomen op als hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, zwaktegevoel, braakneigingen, concentratiestoornissen, geheugenproblemen, hartkloppingen, … Bij het inademen van hoge concentraties CO kan men daarna flauwvallen, in coma geraken of in het ergste geval sterven. Maar ook een blootstelling aan lagere concentraties CO kan nadien blijvende gevolgen hebben zoals geheugen- en karakterstoornissen en ongecontroleerde bewegingen.

Naar top