Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Stad Beringen streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de volgende websites:

Hoofddomein:
www.beringen.be

Subdomeinen:
www.toerismeberingen.be
www.beringengroeit.be

Nalevingsstatus

De hierboven vermelde websites voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

Stad Beringen nam, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • - Aanpassing frontend van de hoofdwebsite en den subdomeinen met een hoog contrast switch knop.

Stad Beringen blijft werken aan toegankelijkheid op haar websites.
We waken erover dat de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent worden nageleefd mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

Niet toegankelijke inhoud

1/ Onevenredige last
De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Stad Beringen kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.
Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s:
We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

2/ Niet-tekstuele content
We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeelding kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

3/ Linkdoel (in context)
Het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer' links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

4/ Labels of instructies
Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

5/ De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving
Op www.beringen.be wordt doorgelinkt naar verschillende externe websites.
Niet alle informatie op deze externe sites voldoet aan de richtlijnen.

Extra toelichting

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 2/3/2021.

Feedback en contactgegevens
Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten via communicatie@beringen.be. Vermeld het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Handhavingsprocedure
Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheids-problemen op deze website? Neem contact op via communicatie@beringen.be.

Naar top