Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Woningkwaliteit

Elke woning in Vlaanderen moet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, die vastgelegd werden in de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Het verhuren, te huur stellen of het ‘gratis’ ter beschikking stellen van een woning die niet voldoet aan deze minimale kwaliteitseisen is strafbaar. Zowel de verhuurder als de eventuele onderverhuurder of de diegene die een ongeschikte woning ter beschikking stelt, kan gestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een geldboete van 500 – 25 000 euro.

Wil je een woning verhuren, dan kan je bij de gemeente van waar het pand gelegen is een conformiteitsattest aanvragen. Dit is echter niet verplicht binnen onze IGS-gemeenten, met uitzondering voor kamerwoningen. 

Ben je huurder en denk je dat jouw woning niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen, spreek je verhuurder hierover aan. Als huurder heb je immers een meldingsplicht ten aanzien van de verhuurder. Mocht de verhuurder geen actie ondernemen, kan je contact op nemen met het Huurderssyndicaat en de gemeente.

Naar top