Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen rond wonen

Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg

Mijn woning is ongeschikt/onbewoonbaar verklaard, wat nu?

Als jouw woning ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, is het de bedoeling dat deze zo snel mogelijk weer in orde wordt gebracht. De vrederechter kan tussenkomen als er onenigheid is over wie de herstellingen aan de woning moet uitvoeren.

De verhuring van ongeschikte en onbewoonbare woningen is strafbaar. Daarom zal elk besluit van ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid worden aangebracht op de gevel van de woning in kwestie, uitgezonderd de woningen bewoond door de eigenaar.

Daarnaast wordt elke ongeschikte en/of onbewoonbare woning opgenomen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte- en onbewoonbare panden (VIVOO). Deze opname heeft een aantal gevolgen voor de eigenaar van de woning. Maar ook voor de huurder kan een ongeschikt- en onbewoonbaarheid gevolgen hebben.

Naar top